Površine na koje se stavlja tečna tekstilna tapeta moraju biti suve i čiste. Ako Vaš zid nije takav, nanošenju obavezno mora da prethodi Priprema podloge.

1. Priprema smese        
Izodeko treba pomešati samo s vodom; jedno pakovanje tapete ( ~1kg) sa 7 - 7,5 litara vode. Mešanje je najbolje raditi rukama u plastičnoj posudi uz dodavanje mlake vode. Posle mešanja masu ostaviti 15 - 30 minuta da odstoji, da se vlakna u potpunosti stope. Po isteku vremena treba proveriti da li je smesa spremna za nanošenje. Smesa treba da je ujednačena, bez grudvica, žitka i klizava. Ako nije, treba dodati još malo vode i promešati.

Treba voditi računa da se uvek spremi dovoljna količina materijala za jednu prostoriju, jer naknadnim naručivanjem može doći do male razlike u nijansi.        
Jedno pakovanje Izodeko tečne tekstilne tapete prekriva do 4 m2 zida (u debljini od oko 1 mm), u slučaju da je razvlačenje kvalitetno, a zidovi prilično ravni. U suprotnom, ako su površine rapave i talasaste, debljina sloja biće veća, i neće se postići prethodno navedena pokrivenost.

Priprema smese IzodekoPriprema smese IzodekoPriprema smese Izodeko

2. Nanošenje

Pripremljenu masu Izodeko tečne tekstilne tapete uzmete iz posude; koliko Vam stane u šaku; pritisnete na zid da izgleda kao tanka pogača i sa našim Izodekovaljkom razvlačite u svim pravcima (kao testo) do željene debljine. Postavljanje može da se radi i sa gletaricom, s tim da je iskustvpo pokazalo da je i u tom slučaju kao završna operacija potrebno ravnanje još mokre mase Izodeko valjkom. Valjak poseduje specijalnu oblogu koja omogućava ravnomerno razvlačenje materijala po površini.        
Na manje pristupačnim mestima (iza radijatora, oko ventila, u ćoškovima i dr.) za nanošenje Vam može poslužiti naš mali Izodeko valjak, alatka kao što je špahtla ili neki drugi alat odgovarajućeg oblika.

Nanosenje Izodeko na zidNanosenje Izodeko na zidNanosenje Izodeko na zid

3. Sušenje        
Sa nanošenjem Izodeko tečne tekstilne tapete ne treba žuriti, jer smesa ostaje u posudi sveža i vlažna nekoliko dana. Vreme potrebno za sušenje postavljene tapete iznosi 24 - 48 sati, a zavisi od temperature prostorije i kvaliteta provetravanja.

U slučaju da u jednom danu ne možete da završite celu prostoriju, poželjno je da se jedan zid ili jedna površina uradi do kraja. Sledećeg dana možete da nastavite sa drugim zidom, bez bojazni da će se primetiti sastav.

4. Višak smese        
Preostali materijal nakon završetka nanošenja Izodeko tečne tekstilne tapete možete da stavite u zamrzivač za eventualne kasnije popravke.

Ovde možete pogledati snimak postavljanja Izodeko tečne teksitlne tapete.