Unutrašnja izolacija zidova podrazumeva dodatni sloj materijala koji se postavlja unutar zidova, s ciljem poboljšanja toplotne  i zvučne izolacije. Postavljanje unutrašnje izolacije zidova može biti korisno u starijim zgradama koje su izgrađene bez odgovarajuće izolacije ili u novijim zgradama gde se nije vodilo računa o dovoljnoj izolaciji prilikom gradnje.
Načelno i uopšteno se može reći, da je unutrašnja izolacija zidova, lošije rešenje od spoljne izolacije, jer sami zidovi ostaju hladni (samo unutrašnja prostorija bude toplija), i zbog toga može doći do stvaranja tkz. hladnih mostova, gde se kondenzuje vlaga i moguća je pojava plesni. Međutim ovaj problem se može izbeći kvalitetnim i stručnim izvođenjem radova.Image removed.

Postupak postavljanja unutrašnje izolacije zidova obično se sastoji od sljedećih koraka:

  1. Priprema površine: prije nego što se počne postavljati unutrašnja izolacija, površina zida mora biti očišćena od prašine, prljavštine i drugih nečistoća.
  2. Odabir materijala: postoji nekoliko različitih materijala koji se mogu koristiti za unutrašnju izolaciju zidova, a neki od najčešćih su mineralna vuna, stiropor, kamena vuna, celulozna vlakna, poliuretanska pjena i sl.
  3. Postavljanje izolacijskih ploča: izolacijske ploče se postavljaju na zidove u jednom sloju, a po potrebi se dodaju dodatni slojevi za bolju izolaciju. Ploče se često pričvršćuju na zidove pomoću lepila ili držača.
  4. Izravnavanje površine: nakon što se izolacija postavi, površina zida mora biti izravnana kako bi se pripremila za daljnje radove, kao što su postavljanje završnog sloja žbuke ili boje.
  5. Završni radovi: nakon što se završi postavljanje unutrašnje izolacije, na zidove se može nanijeti završni sloj žbuke ili boje, ovisno o željenom izgledu.

Kada se radi o odabiru materijala za unutrašnju izolaciju zidova, važno je uzeti u obzir i druge faktore osim samo toplotne i zvučne izolacije. Na primjer, neki materijali mogu biti skloniji stvaranju plesni ili mogu biti manje otporni na vatru, što može biti važno u nekim situacijama. Stoga, pre nego što se krene u postavljanje unutrašnje izolacije zidova, važno je dobro se informirati o različitim materijalima i njihovim karakteristikama kako bi se donijela najbolja odluka za određenu situaciju.
Postavljanje Izodeko unutrašnje termoizolacione, ekološke zidne obloge isto može biti dobro rešenje za hladne zidove (saznaj više ovde).